Om Femern Vækst

Femern-belt-development

Femern Vækst er et projekt, som har til formål at udnytte Femern Bælt-projektets kæmpemæssige potentiale for vækst og øget international konkurrenceevne i små- og mellemstore danske virksomheder. 

Projektet ”Femern Vækst” drives af Projektsekretariatet og udviklingsselskabet Femern Belt Development i samarbejde med erhvervsskolerne CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole, Zealand Business College og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og for lærlingedelen ligeledes af Region Sjælland.

Fokuspunkter
Projektet har to hovedfokuspunkter:

 • uddannelse og opkvalificering af virksomheder med ønsket om at blive underleverandører til Femern-forbindelsen.
 • lærlingelogistikken i form af hjælp til de mange lærlinge, som opnår kortere praktikperioder i forbindelse med Femern projektet, til at finde supplerende praktikpladser i deltagende virksomheder, i virksomhedsnetværk eller via Erhvervsskolernes netværk.

Hvem kan deltage
Femern Vækst henvender sig til små og mellemstore virksomheder i primært Region Sjælland samt øvrige regioner, som har potentiale i forhold til at byde ind på udbudte opgaver, typisk som underleverandører, i forbindelse med Femern-forbindelsen.

Herudover henvender projektet sig til virksomheder, som kan understøtte at lærlinge med kortere praktikaftaler i forbindelse med anlægsarbejdet, kan få dele eller resten af deres praktikperiode i virksomheden.

Projektet giver mulighed for, at mindst 40 virksomheder kan medvirke.

Projektets forløb
De deltagende virksomheder vil i samarbejde med projektpartnere og en ekstern konsulent udarbejde en vækstplan, som skal styrke virksomhedernes muligheder for at byde ind som underleverandør til Femern-forbindelsen.

Vækstplanen udarbejdes på baggrund af en 360° analyse af virksomheden og dens processer og vil fokusere på optimering og effektivisering og indeholde strategi for realisering.

Vækstplanen identificerer bl.a.:

 • Behov for kompetenceudvikling, både medarbejderuddannelse og ledelseskvalificering 
 • Mulighed for at tilbyde lærlinge praktikperioder
 • Mulighed for at indgå i netværk eller partnerskaber med andre virksomheder
 • Behov for ekstra arbejdskraft og evt. arbejdskraft med andre kompetencer, end der i forvejen er til stede i virksomheden.

Langsigtede mål
Vækstplanen skal her og nu øge virksomhedernes potentialer for at blive leverandører til Femern-forbindelse, men der fokuseres også på langsigtede mål som vækst og øget konkurrenceevne.

Projektet tilbyder virksomhederne skræddersyede forløb med aktiviteter som:

 • Tematiserede workshops med en proceskonsulent
 • Faciliterede teammøder
 • Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, herunder faglig opkvalificering AMU kurser, kurser i f.eks. engelsk, økonomi, jura og digitalisering etc.
 • Individuelle sparringssamtaler med jeres ledere
 • Uddannelse og opkvalificering af ledere

Økonomi
Projektet støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Sjælland. De deltagende virksomheder, skal ikke direkte have penge op af lommen, men skal medfinansiere projektet i form af medarbejdertimer (til planlægning og uddannelsesforløb).

Alle medvirkende virksomheder skal ved projektets start udfylde en De minimis erklæring og løbende aflevere time- og lønsedler som dokumentation for medfinansieringen.

Projektet råder over administrative medarbejdere til at supportere virksomhederne med administrative opgaver, som opstår som følge af deltagelse i projektet (udfyldelse af timesedler og diverse skemaer, udfyldelse ad De minimis erklæring etc.).

Projektet løber til og med d. 31.08.2022

Yderligere information

Om De minimis erklæring

Download brochure om Femern Vækst

Direkte kontakt til projektledelse:

Projektleder Jes Christiansen, Projektsekretariatet

E-mail: jech@celf.dk

Mobil: +45 6122 1683

Ønsker du yderligere information om hvordan din virksomhed kan styrkes ved deltagelse i projektet?

Ring eller skriv til:

Projektleder Camilla Nordstrøm, Femern Belt Development

E-mail: camilla@femern.info

Mobil: +45 2972 3024