Virksomheder klar til at vækste med Femern-forbindelsen

arbejdshavn-femern-belt-development

Arbejdshavnen til Femern-forbindelsen er på vej, og ved årsskiftet går selve tunnel-projektet i gang. Foto: Femern A/S

Det gigantiske byggeprojekt Femern-forbindelsen vil ikke alene fylde ordrebøgerne i mange små og mellemstore danske virksomheder. Det skaber også grobund for øgede kompetencer og vækst i de samme virksomheder.

Udnyttelse af Femern-projektets potentiale for vækst og øget konkurrenceevne i virksomhederne er hovedmålet med projektet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver”, der nu sættes i gang.

40 virksomheder primært i bygge- og anlægsbranchen samt servicebranchen får mulighed for at deltage, og de første virksomheder sætter skub i projektet i løbet af oktober.

Udvikler virksomhederne
Per Aarsleff A/S, en del af Femern Link Contractors (FLC), der bl.a. står for byggeriet af tunnelelementfabrikken, selve tunnelen samt portaler og ramper, anbefaler virksomhederne at deltage i projekt Femern Vækst.

”Projektet giver virksomhederne mulighed for at udvikle deres firma med nye kompetencer, og det vil give dem større muligheder for at få opgaver i forbindelse med Femern-projektet.

Tunnel-byggeriet er et internationalt projekt med engelsk som arbejdssprog, og derfor er det vigtigt, at de deltagende virksomheder har de nødvendige sproglige kompetencer. Samtidig stilles store krav til dokumentation af såvel de fysiske arbejder som ansættelsesforhold. Det er krav, som måske ikke alle virksomheder er vant til, men det vil tilføre dem erfaringer og gode referencer, der kan blive værdifulde for virksomheden i fremtiden.

Og her er projektet Femern Vækst skræddersyet til at hjælpe dem på rette vej,” siger afdelingsdirektør Jesper Boilesen, Per Aarsleff A/S.

Stor interesse blandt virksomhederne
”Mange virksomheder ser sig som underleverandører til Femern-projektet. Men har de nøglerne til at skaffe sig adgang? Det er forenklet sagt det, projektet går ud på. Har virksomhederne ikke nøglerne, vil vi bidrage til, at de får det,” siger projektleder Jesper Rønn Kristiansen, Femern Belt Development.

I første fase udarbejdes en vækstplan for den enkelt virksomhed, i næste fase bibringes virksomheden de kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre vækstplanen. Det kan eksempelvis være sproglig eller faglig opkvalificering, ledelsessparring, organisationsudvikling m.v.

”Vi oplever allerede nu stor interesse fra virksomhederne, og jeg vil opfordre interesserede til hurtigst muligt at tage kontakt til os,” siger Jesper Rønn Kristiansen.

Yderligere information
Projektleder Jesper Rønn Kristiansen, e-mail: jesperk@femern.info, tlf. 3089 2156

Søg om at komme med i Femern Vækst klik her