Femern forbindelsen som vækstdriver

femern-belt-development

Erhvervsskolerne CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole og Zealand Business College sætter sammen med Femern Belt Development og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland nu turbo på vækstinitiativet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver”.

Initiativer skal ruste danske virksomheder til at indgå i byggeriet af Femern-forbindelsen og har fået en bevilling på 14,5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

Attraktivt for eleverne
”Virksomheder, der potentielt kan blive underleverandører til byggeriet, skal stå knivskarpt i forhold til kvalificeret arbejdskraft, elever, effektivitet og netværk, så de kan blive de bedste samarbejdspartnere for byggeriet. ”Femern-forbindelsen som vækstdriver” sikrer, at eleverne kommer rundt blandt virksomhederne i erhvervsskolernes netværk og således uddannes i at opfylde flest mulige kompetencer, som kan anvendes på byggeriet. Set med mine briller bliver det enormt attraktivt for elever på erhvervsskolerne, at de kan være med til at bygge en så fundamental og vigtig forbindelse til Europa”, siger administrerende direktør Michael Bang, CELF, der er lead partner på projektet. 

Langsigtet vækstperspektiv
Femern Belt Development har gennem flere år arbejdet med at geare virksomhederne til de kommende store opgaver på Femern Bælt-byggeriet.

”Virksomheder fra hele Danmark er interesserede i byggeriet. På vores seneste Femern-konference deltog flere end 200 virksomhedsrepræsentanter, hvoraf mange nu er i gang med at etablere samarbejder for at kunne byde ind på Femern-projektet. Initiativet ”Femern som vækstdriver” vil øge de deltagende virksomheders konkurrenceevne, og det vil ikke alene i byggeperioden, men på længere sigt bidrage til øget regional vækst,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development. 

Mindst 40 virksomheder medvirker
”Femern-forbindelsen som vækstdriver” er et toårigt projekt, der løber fra 1. januar 2020 til udgangen af 2021 med et samlet budget på 29 mio. kr.

Mindst 40 virksomheder fra blandt andet bygge- og anlægssektoren samt fra servicebranchen vil deltage, og de skal hver især udarbejde vækstplaner med fokus på, hvordan de via digitalisering af produktion og forretning kan styrke muligheden for at være underleverandør for anlægsinvesteringen. 

Projektet har også fokus på ledelseskvalificering, medarbejderuddannelse, rekruttering - herunder elevansættelser - og netværk. 

Projektet satser på, at mindst 40 procent af de deltagende virksomheder bliver underleverandører på Femern-projektet. 

På lang sigt satser projektpartnerne også på, at de involverede virksomheders vækst fører til en regional vækst, og at Femern-forbindelsen dermed kommer til at fungere som en regional vækstdriver.