Et vækstprojekt for virksomheder der vil frem

Arbejdshavn Rødbyhavn

Initiativet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver” har fokus på uddannelse og opkvalificering af virksomheder til Femern-opgaver, og giver 40 virksomheder fra bl.a. bygge-, anlægs- og servicebranchen mulighed for at udvikle konkrete vækstplaner.

Vækstinitiativet igangsættes af CELF og Femern Belt Development i andet halvår 2020 og løber to år frem i samarbejde med erhvervsskolerne i Region Sjælland samt Svendborg Erhvervsskole og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Vækstdriver for Region Sjælland
”Vi satser på at øge de deltagende virksomheders konkurrenceevne og dermed sikre, at så mange af dem som muligt bliver leverandører til tunnel-projektet.”

”På den lange bane satser vi på, at de deltagende virksomheders vækst fører til øget regional vækst, og at initiativer dermed kommer til at virke som en vækstdriver ikke mindst for Region Sjælland, men også i andre områder,” siger projektleder Jesper Rønn Kristiansen. 

Også støtte til elever
”Udover at støtte små og mellemstore virksomheders forudsætninger for at kunne indgå som leverandører til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, har vi også fokus på at støtte elever, som opnår praktikplads i forbindelse med anlægsprojektet, med at finde supplerende praktikpladser,” siger projektleder Jesper Rønn Kristiansen, Femern Belt Development.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og for lærlingedelen ligeledes af Region Sjælland.

113 virksomheder er i gang
”Femern-forbindelsen som vækstdriver” ligger i forlængelse af projektet ”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt forbindelsen”, som Femern Belt Development i øjeblikket gennemfører med 113 deltagende virksomheder.

Læs om dette projekt