Dansk Stillads Service: Anbefaling af projekt Femern Vækst

Her fortæller Dansk Stillads Service om deres erfaringer med at deltage i projekt Femern Vækst. De fortæller om deres formål med at gå ind i projektet, samt om hvad de indtil videre har fået ud af deres samarbejde med en vækstplanskonsulent.